Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Makale Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir.

Makalelerin Özellikleri

- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur

Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur.
- Somut özellikler ön plandadır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
- Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
- Gazete dergi ve internette yayımlanır.

Makale Tercümesi İşlemleri Nereden Yaptırılıyor

Eğer yurtdışı odaklı yayınlarda yayınlanacak bir makaleniz bulunuyor ise profesyonel şekilde tercüme edilmiş olması şarttır. Pek çok yayın, editorial olarak uygunluğu yeterli seviyede bulunmayan makaleyi reddederek size geri gönderebilmekte. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi pek çok dilde makale tercümesi yaptırabilmek için siz de Protranslate.net gibi bir siteden faydalanabilirsiniz. Makalenizi sistemlerine yüklediğinizde size kelime sayısına göre hızlıca fiyatını çıkartıp teslim süresini bildiriyorlar. Bu şekilde hızlıca sonuca ulaşabilir ve makale tercümelerinizi profesyonel tercümanlara yaptırabilirsiniz!

Makale Türleri Çeşitleri

Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebi makale” ve “mesleki makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.
a- Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.
b- Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konuları işleyen makale türüdür.

Makalenin Belirleyici Özellikleri

• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
• İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmalıdır.
• Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır. Makale yazılırken ele alınan düşünce kanıtlarla desteklenmeli, yazar, her tür iddiasına kanıt göstermeli, ortaya atılan düşünce her yönüyle değerlendirilmelidir. Makalenin kısa ve özlü olma gibi bir hedefi yoktur. Bu sebeple düşünce ayrıntılı bir şekilde istenmelidir. Yazar, öne sürdüğü kanıtlar aracılığıyla düşüncelerini savunmalı, tartışmalı ve buradan bir sonuca varmalıdır. Makalenin, nesnel bir bakış açısıyla ve resmî bir üslupla kaleme alınması beklenir. İfade, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Makale Türü Hakkında

Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel dünyaya sunulan bir bilgi demetinin başarısı ,anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ile doğru orantılıdır. Düsünce yazilari içinde en agirbasli ve en zor olan tür makaledir. Makalenin amaci bilgi vermektir ama bu bilgi ansiklopedik bilgilerden çok farklidir. Ansiklopedik bilgide,tanitma,açiklama,siralama ve kendiliginden kesinlesmis olma özellikleri vardir. Oysa makalede kisilik sezinleten bir anlatim,bir yorum ve inandirma egilimi,bir amaç vardir. Bilim ve kültür alaninda yazilan makaleler,sinirli bir kültür kesimine ulasmayi amaçladigindan bu makalelerde daha bilimsel bir dil kullanilir.
Gazete ve dergilerdeki makalelerse,genis halk kitlelerine ulasmayi amaçladigindan yazar, dilini daha açik,daha popüler ve daha anlasilir bir düzeyde tutar, özel terimler kullanmaktan kaçinir.

Türk Edebiyatında Makale (Özet)

- Makale türü, edebiyatimiza tanzimat döneminde gazete ile birlikte bati'dan giren bir türdür.
- Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.
- İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval’de (Mukaddime adıyla) (1860)yayımlanmıştır.
- Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır.
- Servet-i Fünun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş, olgunlaşmıştır.
- Türk edebiyatında makale türünde Hüseyin Cahit, Cenap Şehabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermiştir.

Makalenin Türk Edebiyatındaki Gelişimi (Detay)

Makaleler günümüzde bilimsel makaleler ve gazete makaleleri olmak üzere iki grupta toplanabilir. Fakat makalenin Türk edebiyatındaki serüveni gazetenin yayın hayatımıza girmesiyle başlar. Türk edebiyatının ilk gazetesi 1831 ‘de çıkarılan Takvîm-i Vekâyi’dir. Tamamen hükümet denetiminde çıkarılan gazeteyi 1840′ta yarı resmî yan özel olarak çıkarılan Cerîde-i Havadis izler. Şinasi’nin Agâh Efendi’yle birlikte 1860′ta çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl ise batılı anlamdaki ilk gazete kabul edilir. Şinasi’nin 1862′te tek başına çıkardığı Tasvîr-i Efkâr ikinci özel gazetedir. Şinasi, adı geçen gazeteler aracılığıyla “makale”nin yazılı bir tür kapsamında temellerini atmıştır. Bu gazetelerde özellikle güncel konular hakkında yayınlanan makaleler Türk edebiyatında türünün ilk örnekleri kabul edilirler. Türk edebiyatında ilk makaleyi, İbrahim Şinasî ilk sayısı 22 Ekim 1860′ta çıkan Tercümanı Ahval gazetesinde yayımlamıştır. Makalenin, Türk edebiyatına ilk olarak gazeteyle girmesi tesadüfi değildir. Makale, Türk toplumunun düşünce hayatına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Olayları sorgulama, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirme, çözüm önerileri getirme, kanıtlara dayandırma bu türün bünyesinde taşıdığı özeliklerdir. Gazete ise halka ulaşmanın en yaygın araçlarından biridir. Dolayısıyla Şinasi gazete aracılığıyla halka ulaşabilmiş, makaleler aracılığıyla ise ele aldığı konuyu açık, anlaşılır bir şekilde ve her yönüyle insanlara anlatma imkânı bulmuştur.

Makale türünün Türk Edebiyatındaki önemli temsilcileri

Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü, Ahmet Mithat, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabi.

Makale Nasıl Yazılır

Makalenin Bölümleri

Giriş Bölümü
Öne sürülecek sav, görüş ya da düşünce yazının girişinde sergilenir. Makalenin en kısa bölümüdür. Makalenin geneline göre bir iki, paragrafı geçmez. İyi bir giriş makalenin oluşmasını sağlayabilir. Giriş bölümünde, yazıdaki fikir gelişiminin hangi yönde olacağı saptanır. Okuyucu bilgi ve fikir atmosferine yavaş yavaş sokulur. Genellikle okuyucu ilk bakışta bu bölümü okur; sararsa, ilgisini çekerse yazıyı sonuna değin okumaya karar verir. Bu yönden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirilmesi gerekir. Bu bölümde konu hiçbir ayrıntıya girmeden ortaya konulur.. Bunun aşırı dolaylamalara kaçılmadan yapılması gerekir. Neyin üzerinde durulacağı, ne hakkında söz söyleneceği bir iki paragraf içinde ortaya konulmalıdır. Gelişme bölümü
Gelişme bölümünde, giriş bölümünde dile getirilen konu açıklanır, makalenin yazış amacı ve bu amaca yönelik bilgi, belge ortaya konularak tez savunulur, antitezler çürütülür. Konu ile ilgili bilgi ve belgelerin ele alınıp işlendiği, konunun genişletildiği ve ortaya konmak istenen fikrin doğruluğuna deliller gösterildiği bölüm, gelişme bölümünü oluşturur. Gelişme bölümü, derlenen, ortaya atılan fikirlerin çeşitli yönlerden genişletilmesi, desteklenmesiyle meydana gelir. Bütün fikir yazılarında olduğu gibi makalede de gelişme bölümünde açıklanacak fikirlerin derli toplu olması lazımdır. Dile getirilen fikirlerin inandırıcı, iddiacı kesin bir karaktere sahip olması için onları uygun yollarla açıklamak, desteklemek ve yerine göre de ispatlamak gerekir. Gelişme bölümü makale yazarının inandırıcı olabilmek için tüm gücünü ortaya koyduğu alandır Bu bölümde ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu ispatlamak için kanıtlar gösterilir, karşılaştırmalar yapılır, sayılar ve örnekler verilir. Öne sürülen sav, görüş ya da düşüncenin açımlanması, kanıtlanması bölümü makalenin gövdesini oluşturur. Yazar bu bölümde düşüncelerini açacak, geliştirecek, boyutlandıracaktır. Bunun için de tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanıklama, nesnel verilerden yararlanma gibi yollara sık sık başvuracaktır. Böylece okuyucuyu söylediklerinin doğruluğuna ve geçerliğine inandırmış olacaktır. Sonuç Bölümü
Sonuç bölümü; bir bakıma özetleme bölümü sayılabilir. Başta ileri sürülen, sonra açıklanan görüş, sonuç bölümünde -genellikle- bir paragrafta yinelenir. Ama asıl işlev burada yazının etkisinin doruğa ulaştırılmasıdır Ele alınıp işlenen, geliştirilen konunun hükme varıldığı ve o konunun ana fikrini oluşturan kısım sonuç bölümüdür. Bu bölümde yazar söylediklerinin tümünü belli bir sonuca ulaştıracak biçimde bir iki cümle ile sonucu vurgular. Genellikle makale yazarları seçtikleri konu üzerinde söylediklerini bu bölümde bir yargıya dönüştürerek derleyip toparlarlar. Ancak bu bölüm her zaman için gerekli olmayabilir, yazar söylediklerini makalenin gelişme bölümünde iyice aydınlığa kavuşturmuşsa, konuyu dağıtmamışsa, yazısını, ayrıca özetlemeyi amaçlayan bir sonuca bağlamayabilir. Makalenin etkili olabilmesinde sadece bu planı uygulamak yeterli değildir. Makaleye işlenen fikre uygun bir başlık atmak gerekir. Makalelere genellikle kısa ve çarpıcı başlıklar konması gerekir. Makalede okuyucunun asıl ilgisini çeken şey, makalenin başlangıç ve sonuç kısımlarıdır Bunun için bu kısımlara anlamlı bir fıkra, çarpıcı bir diyalog veya bir hatıranın yerleştirilmesi makalenin etkili olmasını sağlar. Makale yazmak uzun bir araştırma ve bilgi toplama aşaması gerektirir. Bu yüzden süre olarak sabır ister. Yazmaya başlamadan önce, makale yazılacak konu ile ilgili olarak geniş bir araştırma yapmak, tüm kaynakları taramak, bilgi fişleri oluşturmak gerekir.

Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar

Sohbet ile makale arasındaki farkları üç madde etrafında toplamaktadır:
1 – Makalenin konuyu derinlemesine incelemesine karşılık, sohbetlerde konu yüzeyden incelenir.
2 – Makalelerde işlenen fikir savunularak ispatlanır. Sohbetlerde ise, ispat gayesi yoktur.
3 – Makalelerde daha ciddi ve sağlam ilim dili kullanıldığı halde, sohbetlerde samimi bir konuşma dili kullanılır.

Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.
3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 – Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kullanılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır.

Makale ile Deneme Arasındaki Fark

Denemeci özgürce seçtiği bir konu üzerinde kişisel görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşırken okuyucuyu düşündürme amacı taşır. Yazınsal bir dil kullanarak toplumun geneline hitap eder. Makaleci ise öğretmeyi, bilgilendirmeyi amaçladığı için bilimsel belge, anket ve istatistikler gibi verilerle savını kanıtlama yoluna gider. Bilimsel ve terimsel bir dil kullanarak konuyla doğrudan ilgisi olan sınırlı bir okura seslenir. Öğretici düzyazının bir türü olan makale, bir düşünür, bilim adamı ya da araştırmacının seçtiği bir konuda kendi duygu ve düşüncelerini delil, bilgi, bulgu, belge ve diğer kaynaklardan da yararlanarak açıkladığı ve kesin yargılarla sonuca ulaştığı yazı türüdür. Makaleler, içeriklerini belirleyen konularına göre birçok türe ayrılır. Örneğin resim, müzik, tiyatro gibi sanat dallarını ele alan makalelere sanat makalesi, ulusal ya da uluslararası politika konularını irdeleyen yazılara politik makale, askerlikle ilgili bir konuyu işleyen yazıya askerî makale, psikolojik konulara değinen yazılara psikolojik makale, bir bilim dalıyla ilgili makalelere bilimsel makale, dinî konuları i şleyen yazılara da dinî makale denir.


Makale Resimleri

 • 2
  Makale Nedir 1 yıl önce

  Makale Nedir

Makale Sunumları

 • 3
  Önizleme: 1 yıl önce

  Makale Nedir Power Point Sunusu (Slayt-Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MAKALETanımıÖzellikleriKonuyla İlgili Sorular

  2. Sayfa
  Makale nedir?Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, savunmak ya da desteklemek için yazılan yazılardır. Makalede görüş ve düşünceler kanıtlara dayandırılarak yazılırlar.

  3. Sayfa
  Makaleler konularına göre çeşitlere ayrılırlar. Sanat, ( edebiyat, tiyatro, resim, müzik, dans, mimarlık vb.) siyaset, bilim (hukuk, tıp, biyoloji, fizik, kimya..) toplumu ilgilendiren herhangi bir konu makalede işlenebilirstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  4. Sayfa
  Makaleler gazete ve dergi yazılarıdır. Günün siyasal, toplumsal vb. olaylarını yorumlamak üzere gazetenin ya da derginin ilk sütununda belli bir yazarın düzenli olarak yazdığı makalelere başmakale, o işi üstlenen yazara da başyazar denir.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  ÖZELLİKLERİMakalelerin konuları toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirir.Makalede konuyla ilgili ortaya atılan tez örnek ve kanıtlarla ispatlanır. Genellikle kurallı cümle kullanılır; çünkü kurallı cümleler kesinlik içerirler.Makalenin dili sade, uslubu ciddidir.

  6. Sayfa
  Makalenin yazılış amacı bir konuyu açıklamak, o konuyla ilgili bilgi vermektir. Bu yüzden dil “Göndergesel” işlevinde kullanılır.Makale yazarı ele aldığı konuyu her yönü ile açıklamak, inandırıcı olmak ve düşüncelerini benimsetebilmek için araştırmak ve anlatımını belli bir plan dahilinde ortaya koymak zorundadır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  Makale, bütün dünyada, gazete ile birlikte doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür. style.visibilityppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  Türk basın hayatında ilk makale Şinasi’ye aittir. Agah Efendi ile Şinasi’nin 1860’ta birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval adlı gazetede yayınlanan bu makaleye önsöz anlamına gelen “Mukaddime” adı verilmiştir. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  9. Sayfa
  Makaleler gazete ve dergi yazısı olması bakımından deneme ve fıkrayla benzerlik gösterse de pek çok bakımdan onlardan ayrılır.Makalede okuyucuyu inandırma çabası vardır; fıkra ve denemede yoktur.Makalede düşünceler sağlam, nesnel kanıtlara dayandırılır; fıkra ve denemede ise yazarın kendi görüşlerine yer verilir. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  10. Sayfa
  Makalenin konuları herkesi ilgilendiren türden seçilir bu yönüyle denemeyle benzerlik gösterse de fıkradan ayrılır;çünkü fıkralar güncel konularda yazılırlar.Makale, fıkra ve denemeye göre daha detaylı ve uzundur.Makalenin dili ve uslubu ciddidir; fıkra ve denemede daha samimi bir hava vardır. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  11. Sayfa
  ÖRNEK SORULARBir savı kanıtlamaya ya da çürütmeye yönelik yazı türüdür. Kimi gerçekleri öğretme amacı güder. Anlatım türü nesnel ve bilimseldir.Söylenenlerin kanıtlanması ve bir sonuca bağlanması gerekir. Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Makale C) Anı D) Deneme E) Söyleşi

  12. Sayfa
  Onuncu yüzyıl boyunca, Lombardia, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia’dan komşu kentler yayıldı. Bu kentlerin tümü, Venedik’in olağanüstü bir örneğini verdiği ve çıkarı gereği buralarda uyandırdığı trafiğe katılmak için acele ediyordu. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? A) Eleştiriden B) Öyküden C) Denemeden D) Makaleden E) Röportajdan style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  13. Sayfa
  Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur. İlk örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ‘de yayımladığı “Mukaddime” dir. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Eleştiri C) Röportaj D) Makale E) Biyografi style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  14. Sayfa
  Gazete ve dergilerde belli bir konuya ilişkin bilgi vermek, görüşlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak için yazılır. Yazarının gerçeğin ortaya konulmasında bilimsel bir tarafsızlığı vardır. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı yazı türüdür. Bu parçada tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Eleştiri C) Makale D) Söyleşi E) Fıkrastyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  15. Sayfa
  Hazırlayanlar: Mustafa KULAŞENCeren YÜKSELOsman CİNGİCİKHediye ÖZGENstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

 • 3
  Önizleme: 1 yıl önce

  Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır Sunu (Slayt-Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIRDr Emel TÜMBAYEge Üniversitesi Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalıİZMİR

  2. Sayfa
  Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL

  3. Sayfa
  ARAŞTIRMA YAYIN

  4. Sayfa
  Bilimsel makale nedir Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor İlk yayın Tekrarlanabilirlik Sonuçların irdelenebilirliği Dergi veya başka kaynakta Mantıklı, açık ve kesin

  5. Sayfa
  Yayım aşamasından önce (1)Yanıtlanması gereken sorunun ortaya konulmasıMaliyet? Yarar? Konu ile ilgili yayınların kaynağından okunması, not edilmesi (soru ve/veya yanıt belirlenmiş mi?)

  6. Sayfa
  Yayım aşamasından önce (2)Eski bir bilginin desteklenmesi Yeni ve farklı bilgiler: eski bilgilerin düzeltilmesi tümüyle yeni bir fikrin ortaya atılmasıBilimin ilerlemesine hizmet

  7. Sayfa
  Yayım aşamasından önce (3)HASTA HAKLARI!Etik Kurul – Sağlık BakanlığıKatılan bireylerin yazılı onayı

  8. Sayfa
  Yayım aşamasından önce (4)İstatistik uzmanı – danışma – uygun yöntemle değerlendirmeSistematik ve doğru kayıt her hasta için ayrı form tüm hastalar için özet form (verilere kolay erişme ve yazılımda tüm verilerin doğru aktarımı!)

  9. Sayfa
  Yayım aşamasından önce (5)Yazının çerçevesi:başta sorulan soruya sistemli yaklaşımgereksiz bilgilere yer vermemek

  10. Sayfa
  Makalenin yazılması (1)1978 Vancouver Grubu1979….1997Şekle yönelik açıklamalar + Bölümlerin içeriği

  11. Sayfa
  Makalenin yazılması (2)Dergi Yazım Kuralları! - BiçimDüşünceler: Net, kısa ve doğruHer cümle bir düşünceHer paragraf, bir kavramın bütünüParagraflar arasında mantıksal geçiş (kurgulamada çerçeve!)Kalıplaşmış ve süslü cümle yok!

  12. Sayfa
  Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır.. Euripides

  13. Sayfa
  GirişDeğerlendirebilme için yeterli düzeyde temel bilgilerTüm kaynaklar atıfa alınmamalı Yayınların eleştirisi çalışmanın amacını destekliyor ise yayınların eleştirisi – yoksa tartışmaya bırakılmalıSoru anlaşılabilir ve mantıklı – niçin seçildi, niçin önemli – ilgiHer türlü özel terim ve kısaltmaların tanımlanmasıGeniş zamanda yazılımVarsayım ve amacın belirtilmesi ile sonlandırma

  14. Sayfa
  Gereç ve Yöntem (1)BİR BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL DEĞERE SAHİP OLABİLMESİ İÇİN YENİDEN ÜRETİLEBİLİR OLMASI GEREKİR!Araştırmanın tekrarlanması ve bulguların karşılaştırılmasını sağlamaAyrıntılı tanımlamaÇoğu geçmiş zamanda yazılma

  15. Sayfa
  Gereç ve Yöntem (2)Hasta, deney hayvanı, klinik örnek ve kontrol grubu (sayı, yaş, cinsiyet) Yer ve tarihlerÖrnek, hasta ve kontrol grubu seçme kriterleriÖrneklerin, hastaların alt gruplara nasıl ayrıldığıCerrahi işlem – ayrıntıHastaların nasıl izlendiği vb.

  16. Sayfa
  Gereç ve Yöntem (3)Tıbbi etiğe uygunluğu nasıl sağlandı? Hastalardan bilgilendirilmiş onay formu?Gerecin teknik özellikleri, miktarları, kaynağı ve hazırlama yöntemiStandart yöntem veya işlem: Kaynak makale!Malzeme veya ilaç: Preparat adı verilmemeli (ancak belirli ürünler arasında fark varsa ve bu fark sonucu etkileyebilecekse ticari ad ve üretici firma adı) İstatistik yöntemler

  17. Sayfa
  Gereç ve Yöntem (4)İyi yazılmış bir bölümde okuyucu şunların yanıtını bulmalıdır:Soruyu yanıtlamak için seçilen klinik örnek, hasta ve varsa kontrol grubunun özellikleri nedir?Kullanılan ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerin güvenilirlikleri nedir?Kayıtlar ne şekilde ve ne kadar güvenilir şekilde tutulmuştur?Değerlendirme ve analiz yöntemleri ne kadar güvenilirdir?

  18. Sayfa
  Gereç ve Yöntem (5) Çalışma başlamadan önce yazılması – yöntemle ilgili sorunların öngörülmesi!

  19. Sayfa
  Doğruyu anlatmak için ortaya çıktıysanız zerafeti terziye bırakın! Albert EINSTEIN

  20. Sayfa
  Bulgular (1)Giriş’teki sorular yanıtlanır!Araştırmanın veya deneyin genel tanımı + Ayrıntılı olarak verilerGeçmiş zaman!

  21. Sayfa
  Bulgular (2)Veriler yorumsuzSonuçlar basit, kısa ve anlaşılırSayı: Mutlak sayı (örn. 5/20) <20: Yüzde kullanılmamalı!Tüm makale boyunca sonuçların aynı şekilde verilmesi

  22. Sayfa
  Bulgular (3)Fazla sayı: Tablo veya grafik Metinde tekrar yok!Bir veya birkaç bulgu: MetindeVeriler eksiksiz: Okuyucu sonuçları test edebilmeli!Araştırma sırasında olumsuz etkiler ve/veya protokoldan sapmalar..

  23. Sayfa
  Bilimsel merak, araştırmacıların kanıtların geçerliliğini ve ilgili yorumları sorgulamalarını gerektirir ve araştırma böylece ortaya çıkar…. Wayne G. Watson

  24. Sayfa
  Tartışma (1)Tehlike: Hatalı veya yetersiz tartışma veya verilerin yorumla karanlıkta kalmasıAmaç: Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkilerin gösterilmesi Belirli bir mantık içinde + Alt başlıklara ayrılmış gibi yazılmalıZaman: Geniş zaman (diğer araştırıcılar) Geçmiş zaman (kendi bulguları)

  25. Sayfa
  Tartışma (2)Bulgular ile ilgili saptama veya görüşSonuçların gösterdiği ilkeler, genelleştirmeler ve ilişkiler (sonuçlar tekrarlanmamalı!)Sonuçlar ve yorumlar: Literatüre zıt veya uygun (anlamsız literatür sıralaması!)

  26. Sayfa
  Tartışma (3)Beklenenden farklı sonuçlar veya ilgi kurulamayanlar belirtilmeli (+ yöntemin üstünlüğü veya yetersizliği)Teorik katkı + Olası pratik katkıÇarpıcı kısa özet veya sonuç cümlesi

  27. Sayfa
  TeşekkürÖnemli teknik yardımÖzel bir donanımBurs veya proje desteğiBelli bir öneri veya yorum

  28. Sayfa
  Sayılamayacak kadar çok kaynak içeren metinler, bilimselliğin işareti değil, güvensizliğin göstergesidir.. William C. Roberts

  29. Sayfa
  KaynaklarYayınlanmış, yazarca okunan ve metinde içeriğinden söz edilen..Başka makalelerde kullanılan kaynaklardan doğrudan alıntı yapılmamalıdırYayımlanmamış veriler, basımdaki makaleler, özetler ve tezler! (metinde parentezde!)Atıf kaynağı cümlede ait olduğu yerde!

  30. Sayfa
  Başlık (1)Makale yazılımı bittikten sonra!İçeriği yeterli ölçüde ve en az sayıda sözcük ile tanımlamaKısaltmalar kullanılmamalıBaşlık altında yazarlar ve adresleriYayımlanmadan önce adres değişikliği - dipnot

  31. Sayfa
  Başlık (2)Yazar olabilmek için üç koşul (Vancouver): Çalışmanın düşünülmesi ve düzenlenmesi, sonuçların analizi ve yorumlanmasıMakalenin yazılımı ve içeriğinin düzeltilmesiMakale içeriğinin onaylanmasıTeşekkürÖnceden ad sırasının belirlenmesi!

  32. Sayfa
  Genellikle iyi bir özeti iyi bir makale izler. Kötü bir özet ise gelecek dertlerin habercisidir.. Robert A. Day

  33. Sayfa
  ÖZETMakale okunmalı mı, okunmamalı mı?!makale yazılımından sonra yeterlilik: kısa ve basit yansıtmaolumsuz sonuç saklanmamalı150-300 sözcükamaç – gereç (hastalar) ve yöntem – bulgular – ana sonuçlar geçmiş zamanda yazılmasıkısaltma kullanılmamalı – kaynak gösterilmemelialtında 3-10 anahtar sözcük

  34. Sayfa
  En son yapılacaklar (budama, cilalama!)Yaz - unut- 2-3 hafta sonra tekrar okuİçeriği bilmeyen bir kişiye okutmakDiğer yazarlara okutmak – onayDilbilgisi – yabancı dil uzmanıYazım Kurallarının tekrar okunmasıMektup ile birlikte gönderme

  35. Sayfa
  Bilimsel makale: Araştırmanın en üst noktasıHer makale daha iyi yazılabilirİyi bir bilimsel makale yazabilmek için çok okumak gerekir!

Makale Videoları

 • 5
  1 yıl önce

  Makale nedir biliyor musun videosu?

Makale Soru & Cevap

 • 16

  1 yıl önce

  Soru : Nereden Makale Çeviri Hizmeti Alabilirim?
  Tezimde yararlanmak için yabancı akademik bir çalışmayı çeviri yaptırmam gerekiyor önerebileceğiniz bir yer var mı?

  1 yıl önce
  Sana Protranslate firmasını önerebilirim. Bu adresten hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet alabilirsin..

Makale Ek Bilgileri

 • 10
  2 yıl önce

  Makale Nedir?
  Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
  Cümle 1: Şehirden iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getiriyor, ona kestiriyor. - Ö. Seyfettin


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Makale Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)